Veel gestelde vragen

Wat zijn de eisen voor het diploma?

Voor het diploma moet je blind typen met 10 vingers en minimaal 100 aanslagen per minuut halen en maximaal 2% fout. En natuurlijk moet je met de goede vingers typen!

Hoe zijn de groepen samengesteld?

Er zijn verschillende samenstellingen mogelijk. Bij een “besloten” cursus nemen alleen cursisten deel van een bepaalde school, locatie of thuiscursus. Een “open” cursus is voor iedereen toegankelijk. De groepen blijven klein, zodat er voor iedereen aandacht is. Als u zelf een groepje cursisten bij elkaar weet te krijgen ontvangt u een leuke korting.

De volwassen cursus wordt veelal gevolgd door (advocaten) kantoren en individuen. De groepen worden hier op voorhand al gevormd en de meeste mensen kennen elkaar dan ook al.

Voor meer informatie over de volwassen cursus (Typetrainer) kunt u terecht bij “diensten” onder het kopje “typecursus voor volwassenen”.

Als je het examen niet kan halen, krijg je dan geen diploma?

Voor iedereen die goed zijn best heeft gedaan maar toch niet kan voldoen aan de eisen, ook niet na een herkansing, is er een certificaat. Je moet dan natuurlijk wel met 10 vingers typen op de goede manier. De docent beoordeelt of er voldoende geoefend is.

Hoeveel moet je thuis oefenen?

Het beste is om elke dag even te oefenen. Typen is iets wat je leert door het vaak en regelmatig te doen. Niet iedereen hoeft evenveel te oefenen. De één vindt het gemakkelijker om typen te leren dan de ander. Een richtlijn is 15 minuten per dag.

Kan ik overal oefenen?

Het typeprogramma gaat via het internet. Je logt in en dan kan je aan de slag. Dus overal waar je internet hebt kan je met het programma oefenen.

Is er een betalingsregeling?

Als het betalen van het bedrag in 1 keer een probleem is dan kunt u met de cursusleider overleggen of betaling in termijnen mogelijk is.

Ook is er bij de gemeente wellicht subsidie mogelijk. Alle gemeenten hebben een armoedebeleid. Ze hebben geld voor mensen met een laag inkomen of uitkering. Hoe ze dit geld besteden beslist elke gemeente afzonderlijk. Het kan de moeite waard zijn om te vragen of er ook een tegemoetkoming mogelijk is voor de typelessen.

Een andere mogelijkheid is via www.leergeld.nl Via deze stichting kunt u subsidie aanvragen!

Gigakids wordt ook vermeld op o.a. www.internetwijzer-bao.nl

Copyright © 2022 | info@typecursusbreda.nl
hosting & webdesign by Allwww / MKB Webdiensten